Συμμετοχή του Διάπλους στο 2ο Συνέδριο Επιχειρώντας Αλλιώς