Θέση εργασίας: Στέλεχος Τμήματος Μισθοδοσίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΩΣ 7-10-22

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Διάπλους», αναζητά έμπειρο προσωπικό (ένα άτομο) για την στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας των γραφείων του.

Προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με οικονομική/διοικητική κατεύθυνση
 • Γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας (θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος Premium HRM της Data Communication)
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 ετών, σε ανάλογη θέση (κατά προτίμηση σε μισθοδοσία ωρομισθίων/μερικής απασχόλησης)
 • Καλή γνώση διαχείρισης του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ & MS Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Βασικά καθήκοντα:

 • Διεκπεραίωση προσλήψεων / αποχωρήσεων / ανανεώσεων συμβάσεων εργασίας
 • Τήρηση αρχείου μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ στην πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, προγράμματα εργασίας, μεταβολές, συμβάσεις κ.λπ.)
 • Συλλογή μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας (απουσίες, έκτακτα ποσά, αποχωρήσεις, διαχείριση βάσης δεδομένων κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση εξελίξεων εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διοικητική υποστήριξη

Επιθυμητά προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια στην επεξεργασία πληροφοριών
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών

Σχέση εργασίας:  πλήρης απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών ως και 7-10-2022 στο info@diaplous.eu

Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφορίες στο τηλ. 2100105675