Θέσεις Εργασίας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για αυτούς που θέλουν να συμπληρώσουν αίτηση για να εργαστούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Διάπλους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν τηλεφωνικώς ένα ραντεβού επίσκεψης στα γραφεία του συνεταιρισμού, στην οποία θα ενημερωθούν εκτενώς για τις δραστηριότητες και το έργο του συνεταιρισμού. Στη συνέχεια συμπληρώνουν σχετική αίτηση εφόσον το επιθυμούν.

Σε σύντομο σχετικά, χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης και αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί επαρκώς κατάλληλος καταχωρείται σε λίστα εν δυνάμει εργαζομένων και καλείται αμέσως μόλις προκύψει θέση εργασίας σχετική με το αίτημά του.

Share This