ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Με σεβασμό στη γη, στον άνθρωπο, στην ποιότητα ζωής, αλλά και με οικολογική συνείδηση για το περιβάλλον, καλλιεργούμε κηπευτικά προϊόντα, παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας λάδι και αναπτύσσουμε τα μελίσσια μας.

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Οι υπηρεσίες αποψίλωσης χόρτων παρέχονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Αναλαμβάνουμε την κοπή των χόρτων, την συσσώρευση και την αποκομιδή τους καθώς και την κλάδευση μικρών δέντρων και τον γενικότερο καθαρισμό του χώρου σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υπηρεσίες καθαριότητας γραφείων και λοιπών χώρων παρέχονται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Η εμπειρία και η συνέπεια μας συντελούν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Α.Σ. «Στη Γραμμή των Οριζόντων»

Η Α.Σ. «Στη Γραμμή των Οριζόντων» συστάθηκε για να υλοποιήσει την πράξη με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας». Η Α.Σ. αποτελείται από 8 φορείς με πλούσια εμπειρία τόσο στην κοινωνική οικονομία κι επιχειρηματικότητα όσο και στον τομέα της ψυχικής υγείας και της υποστήριξης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε άνεργα άτομα, που ανήκουν στις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

  •  Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (Α.μ.Ε.Α.)
  • Μετανάστες: Άτομα, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για οικονομικούς λόγους.
  • Πρόσφυγες: Άτομα που εγκατέλειψαν τις χώρες προέλευσής τους για πολιτικούς/ φυλετικούς/ θρησκευτικούς λόγους και δεν μπορούν να επιστρέψουν, διότι απειλούνται με διωγμό.
  • Αιτούντες άσυλο: Άτομα, που έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας κι έχουν προσωρινή άδεια παραμονής κι εργασίας.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια: Τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περιοχή υλοποίησης Προγράμματος

Ως περιοχή υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Στη γεωγραφική αυτή ενότητα συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των ομάδων- στόχου κι άρα οι ανάγκες παρέμβασης είναι μεγαλύτερες. Επιπλέον σε αυτή την περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως οι συνεργαζόμενοι φορείς με ποικίλες δράσεις υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πέραν τούτου φαίνεται ότι στην Αττική υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με γνώμονα τις ανάγκες, αλλά και τους πόρους, που συγκεντρώνει.

Share This