Ανακοίνωση για Εξετάσεις Χειριστών και Οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων

10840EFDD63896CC642B46350CC16C04Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Αττικής στις εγκαταστάσεις του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Διάπλους.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ανακοινώσεις.