Ο Διάπλους

Είμαστε μια από τις πρώτες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2716/99, αφού κάπου στις αρχές του 2004 αποκτήσαμε την νομική μας υπόσταση. Μια ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, φίλων, αλλά και νομικών προσώπων, συναντηθήκαμε και ξεκινήσαμε την προσπάθεια!!

Δύσκολη η πορεία μας, γιατί πόσο εύκολο είναι να πιστέψει κανείς ότι θα στηθεί μια επιχείρηση όπου κατά κύριο λόγο θα εργάζονται άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και θα είναι βιώσιμη για πολλά χρόνια;

Τα προβλήματα που συναντήσαμε σε αυτή την πορεία ήταν πολλά, οικονομικά και κυρίως γραφειοκρατικά, όμως η επιμονή και η υπομονή μας τεράστια.

Έτσι στα τέλη του 2007 και μετά από μια χρηματοδότηση που λάβαμε, ξεκινήσαμε ταυτόχρονα, ένα συνεργείο κηποτεχνίας με πελάτες ιδιώτες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αγοράσαμε γεωργικό εξοπλισμό και εγκαταστήσαμε θερμοκήπιο ενός στρέμματος αρχίζοντας να καλλιεργούμε την γη, ανακαινίσαμε έναν παραχωρημένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας δημιουργώντας ένα κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα από όλη την Ελλάδα.

Στα επόμενα χρόνια και με την εμπειρία που αποκτήσαμε, κρίναμε πως ήταν αναγκαία μια αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Μετασχηματίσαμε το συνεργείο κηποτεχνίας σε συνεργείο αποψιλώσεων χόρτων, παραμείναμε πιστοί στην καλλιέργεια της γης με πολλές προοπτικές επέκτασής της σε παραπλήσιες δράσεις, τολμήσαμε την έναρξη μιας νέας δράσης αυτής των συνεργείων καθαριότητας, ενώ το κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων κρίναμε πως έπρεπε να παύσει την λειτουργία του.

Και αποδείχθηκε πως οι επιλογές αυτές μας δικαίωσαν. Ο Διάπλους  διατηρεί κατά μέσο όρο 75-85 θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι υψηλής ποιότητας, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από τους πελάτες μας οι οποίοι αποτελούν και την καλύτερη μας διαφήμιση!

Μετά από τόσα χρόνια, πιστοί στις αρχές και την φιλοσοφία μας, νοιώθουμε πως έχουμε κατακτήσει την γνώση και την εμπειρία, να λειτουργούμε επιχειρηματικά στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Σε αυτή μας την προσπάθεια εκτός από την επιχειρηματική-οικονομική πλευρά, εξίσου σημαντική παράμετρο αποτελεί η εστίαση στον άνθρωπο-εργαζόμενο. Μέσα από υποστηρικτικές δράσεις προσπαθούμε να εντάξουμε τον εργαζόμενο σε συνθήκες που ταιριάζουν στις «ιδιαιτερότητές» του, που αναδεικνύουν τις ικανότητές του. Η εργασία αποτελεί το μέσο για να ενταχθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες, να βγουν από το περιθώριο, να ανατρέψουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, ενώ παράλληλα αποκτούν εισόδημα που τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια.

Και αυτό είναι που τελικά κάνει μια επιχείρηση κοινωνική… η μεγάλη της επένδυση στην υποστήριξη, την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων της.

Σε αυτή την προσπάθεια μπορείς να βοηθήσεις και εσύ!!!

Το όραμα

Το όραμά μας είναι μια διαφορετική πρόταση επιχειρηματικότητας. Αποστολή του Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους είναι η ανάληψη βιώσιμων, κοινωνικά αλληλέγγυων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με γνώμονα την ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης των συνανθρώπων μας με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ψυχική υγεία.
Επίκεντρό μας είναι ο άνθρωπος, η συνεργασία και η συμμετοχή.
Στον Διάπλους παλεύουμε για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης, του ρατσισμού, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στον Διάπλους δεν μας αφορά ο ατομικισμός, μας νοιάζουν οι άλλοι. Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες, την διαφορετικότητα, την μοναδικότητα και τις αδυναμίες του κάθε ατόμου.
Στον Διάπλους προσπαθούμε σθεναρά να επαναφέρουμε την πραγματική έννοια του «συνεταιρίζεσθαι». Η σχέση εργαζόμενος – εργοδότης αντικαθίσταται με το: ο εργαζόμενος είναι και εργοδότης. Η εργασία και ο συνεταιρισμός ανήκουν στα μέλη και τους εργαζόμενους. Επιδιώκουμε, να διατηρούμε ζωντανή την ιδέα της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλοστήριξης για έναν κοινό στόχο.
Έτσι δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων η οποία μεταδίδεται στους πελάτες μας.
Πιστεύουμε πως η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να γίνει μια εύκολη υπόθεση όταν υπάρχει κοινός στόχος, υπομονή, επιμονή, σεβασμός του εαυτού μας και κατ’ επέκταση των συνανθρώπων μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας:

Share This