Αποψίλωση χόρτων – Κηποτεχνία

Ο Διάπλους από το Φθινόπωρο του 2007 άνοιξε την πόρτα παροχής υπηρεσιών κηποτεχνίας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Από τις αρχές του  2011 η δραστηριότητα προσανατολίστηκε, κυρίως, στις υπηρεσίες αποψίλωσης χόρτων σε μεγάλες εκτάσεις. Το συνεργείο αναλαμβάνει την κοπή των χόρτων με χορτοκοπτικά μηχανήματα, την συσσώρευση  και την αποκομιδή των απορριμμάτων που προκύπτουν.

Στόχος μας είναι η άριστη και υπεύθυνη παροχή υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έγκαιρος καθαρισμός των χώρων κυρίως, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Πελάτες μας είναι διάφοροι φορείς όπως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές ΑΕ, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Σύλλογος υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας κ.α.  καθώς και ιδιώτες που επιθυμούν την κοπή των χόρτων στο χώρο τους και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οι τιμές μας είναι προσιτές και προσαρμοσμένες στις δύσκολες  συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας!

Share This