Θέση εργασίας: Στέλεχος Τμήματος Μισθοδοσίας

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.…