Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Υγεία

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

στην Υγεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΠΟΚΟΙΣΠΕ)

Η αφίσα του συνεδρίου:ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016

Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου:ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΚΟΙΣΠΕ 2016