Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκτακτο προσωπικό αυτεπιστασίας από την ΠΟΚΟΙΣΠΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
ανάρτησε την παρακάτω πρόσκληση για αναζήτηση προσωπικού.Στον σύνδεσμο θα βρείτε
την ανακοίνωση:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έκτακτο Προσωπικό Αυτεπιστασίας