Ο Διάπλους στο protagon.gr!!!

toumb07Το θέμα «Διάπλους» αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης φωτογραφικής ενότητας στην οποία η σχέση φωτογράφου-φωτογραφιζόμενου τίθεται σε αμφισβήτηση. Η παραδοσιακή προσέγγιση ενός θέματος έχει ως στόχο την παρατήρηση, την εξέτασή του και την απεικόνιση κατα την αντίληψη του φωτογράφου. Στην παρούσα ενότητα ο φωτογράφος δίνει τη δυνατότητα στους πρωταγωνισ΄εες του θέπρωταγωνιστές του να επιλέξουν τον τρόπο που θα απεικονιστούν. Μοιράζει φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης και λίγες τεχνικές συμβουλές και αφήνει τα πρόσωπα ελεύθερα να αιχμαλωτίσουν τις στιγμές της καθημερινότητάς τους που θεωρούν ενδιαφέρουσες. Ο φωτογράφος είναι ‘παρόν’ στα ομαδικά πορτρέτα καθώς και στην τελική επιλογή της σειράς.

Γιάννης, 48 χρονών: «Για τους ψυχικά πάσχοντες – κοινωνική ομάδα από την οποία και προέρχομαι, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Διάπλους αποτελεί κυριολεκτικά στέγη, αφού πέρα από το γεγονός ότι προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, δημιούργησε στο πέρασμα του χρόνου και άριστες συνθήκες πλήρους κοινωνικής ένταξης μας.».

Στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Διάπλους απασχολούνται σήμερα 28 εργαζόμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν  ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η αντίληψη που επικρατεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης για τους ψυχικά πάσχοντες –εν μέρει εξαιτίας μιντιακών υπερβολών- μικρή σχέση έχει με την αλήθεια. Στην πραγματικότητα πρόκειται για συνανθρώπους μας που σε ένα κατάλληλο πλαίσιο δουλεύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά, όπως θα συνέβαινε σε όλους μας. Οι εργαζόμενοι παρέχουν επιτυχημένα υπηρεσίες καθαριότητας δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, αναλαμβάνουν με επαγγελματισμό και πλήρη εξοπλισμό  την αποψίλωση χόρτων σε υπαίθριες εκτάσεις,  καλλιεργούν κηπευτικά προϊόντα με φιλικό τρόπο  προς το περιβάλλον και πουλάνε την  παραγωγή τους. Το τελευταίο διάστημα σχεδιάζουν την επέκτασή τους και σε υπηρεσίες τραπεζοκομίας.

Στόχος τους είναι η βιωσιμότητα και τα όποια κέρδη  προκύπτουν, να επενδύονται, κυρίως, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  είτε στις υπάρχουσες δραστηριότητες, είτε με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι αποφάσεις στο συνεταιρισμό λαμβάνονται συλλογικά και τα μέλη εκλέγουν αυτούς που θα συμμετέχουν  στα όργανα διοίκησης.

Οι συνθήκες δουλειάς είναι ανθρώπινες με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε εργαζόμενου, μακριά από φαινόμενα, όπως αυτά της παράνομης εργασίας. Έτσι η δουλειά γίνεται εργαλείο όχι μόνο για την επαγγελματική αλλά και την κοινωνική αποκατάσταση αυτών που εργάζονται στο συνεταιρισμό.

Οι πελάτες, φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και φυσικά πρόσωπα, ξεπερνώντας  την αρχική τους επιφυλακτικότητα, καταλήγουν να συνάπτουν  μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Η σημερινή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση έχει οδηγήσει τον Διάπλους στην υποστήριξη και άλλων ευάλωτων ομάδων. Πρόσφατα σχημάτισε μαζί με άλλους φορείς την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στην Γραμμή των Οριζόντων», η οποία στοχεύει στην εύρεση εργασίας τόσο σε άτομα με ψυχικές δυσκολίες όσο και σε συνανθρώπους μας που απειλούνται από φτώχεια, πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Περισσότερα