Συμμετοχή του Διάπλους στο 9ο Φεστιβάλ μελιού

Ο Διάπλους συμμετέχει στο 9ο Φεστιβάλ μελιού
που πραγματοποιείται από 1 έως 3 Δεκεμβρίου στο
στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Π. Φάληρο.
Αριθμός περιπτέρου 53.5 (περίπτερα Περιφέρειας Αττικής).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greekhoneyfestival.gr/site/index.php