Που θα βρείτε την ελαία ψυχής

Το ελαιόλαδο νέας παραγωγής  (χειμώνας 2016-2017)
βρίσκεται ήδη στα ράφια του αγαπημένου
καταστήματος http://www.bathoskipos.gr/
στον Κεραμεικό. Έπονται και νέα σημεία πώλησης.